ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความคืบหน้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ธ
Read more.
ถนนหลักเข้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ได้มีการก่อสร้างแล้ว
ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างถนนเส้นทางหลักเข้าโครงการมะดีนะตุ
Read more.
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มฟน.
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วัน
Read more.
ความคืบหน้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
ความคืบหน้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุ
Read more.
การประชุมหารือเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของศูนย์อิสลามฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางมูลนิ
Read more.
ความคืบหน้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
ความคืบหน้าโครงการมะดีนะตุสสลาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 สิ
Read more.