กองทุนมะดีนะตุสสลาม

วัตถุประสงค์หลัก

            เพื่อระดมทุนไปสนับสนุนโครงการมะดีนะตุสสลาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

            ความคืบหน้าปัจจุบันจำนวนสมาชิก    จำนวน  368  คน

  • สมาชิกก่อตั้ง    จำนวน   298  คน
  • สมาชิกสมทบ    จำนวน   70  คน
  • ทุนดำเนินงาน    จำนวน   9,068,00  บาท
  • รายได้จากการดำเนินงาน    จำนวน 1,943,96  บาท