การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเชคญาซิมฯ กำลังดำเนินการ

ขณะนี้การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลฯ  กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคาร A, B และ C อย่างต่อเนื่อง มีคนงานทั้งหมดประมาณ 80 คน มีความคืบหน้าแล้ว 50 %