การระดมเงินวากัฟ

วะกัฟ หมายถึง เศาะดาเกาะฮฺ (การบริจาค) ทรัพย์สินที่ให้ประโยชน์ ในรูปแบบการคงไว้ซึ่งสภาพดั่งเดิมของทรัพย์สินนั้น และใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือรายได้ที่ได้จากทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ

จากแนวคิดในการที่จะสร้างความมั่นคงของโครงการในระยะยาวนั้น จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนวากัฟให้การสนับสนุน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการระดมเงินวากัฟพร้อมๆ กับเริ่มต้นโครงการ

           ความคืบหน้าในปัจจุบันได้มีการรณรงค์เพิ่มเติม โดยเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นกับโครงการเป็นประการสำคัญ ซึ่งได้ให้บุคลากรที่เป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในเรื่องการตลาดและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

          – ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆมากขึ้นทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น facebook line  call center จดหมาย และการ์ดในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

          – มีการพัฒนาเปิดเว็บไซต์การบริหารจัดการเงินวากัฟชื่อเว็ป www.madinahalsalam.com/waqaf

          – มีการกำหนดตำแหน่งพื้นที่ทำการวากัฟที่ชัดเจน โดยระยะที่ 1 คือ บริเวณอิสลามิกเซนเตอร์ จำนวน 30 ไร่ เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ระยะที่ 2 พื้นที่ที่ถนนทางเข้าอิสลามมิกเซนเตอร์ จำนวนประมาณ 10 ไร่ และพื้นที่รอบอิสลามมิกเซนเตอร์ จำนวน 10  ไร่