จังหวัดปัตตานีประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์อิสลามฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 253 จังหวัดปัตตานี  ประชุมคณะกรรมการติดตามความหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์อิสลามกษัตริย์ซัลมานฯ โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าจังหวัดปัตตานี เป็นประธานที่ประชุม และประธานมูลนิธิมะดินะตุสลาม  ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดปัตตานี