มูลนิธิฯประชุมร่วมกับบริษัท เคเทคฯ เพื่อติดตามงานก่อสร้าง รพ.เชคญาซิมฯ

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย คือมูลนิธิมะดีนะตุสลาม  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลมูลนิธิมะดีนะตุสลาม  บริษัทบางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา นำโดย นายพงษ์ ศิริปะชะนะ ผู้จัดการโครงการ และบริษัทเคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายชัชชน กรรณสูต CEO เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง แก้ปัญหาล้าช้า

มติที่ประชุม โดยบริษัทเคเทค ได้ยืนยันที่จะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา พร้อมได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบสัญญา โดยจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จ โดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พร้อมยินดีรับผิดชอบค่าปรับและจ้างบริษัทที่ปรึกษาตามสัญญา และได้ตกลงว่าหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินารตามข้อตกลงนี้ฝ่ายมูลนิธิฯ สามารถยกเลิกสัญญาได้เลย