มูลนิธิฯ ประชุมร่วมกับกระทรวงศาสนาสมบัติฯ แห่งประเทศกาตาร์

วันที่ 8 กันยายน 2563 มีการประชุมทางไกล (Video conference) ระหว่างมูลนิธิมะดีนะตุสลาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลมูลนิธิมะดีนะตุสลาม

และกระทรวงศาสนสมบัติแห่งประเทศกาตาร์ ประกอบด้วย Mr.Muhammad J Almannai หัวหน้าฝ่ายกิจการอิสลาม ของกระทรวงศาสนสมบัติ Eng Hassan Almarzoogi ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์ศานสมบัติ และEng Ashraf Khamis วิศวะกรและปริษัท บางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา นำโดย นายพงษ์ ศิริปะชะนะ

ผลการประชุม คือ รับทราบความคืบหน้าในการก่อสร้าง มีความคืบหน้า 45 % ของงานที่จ้าง สรุปงบประมาณก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 94,982,352.00 บาท จ่ายแล้ว 37,122,268.43 บาทคงเหลือ 57,860,083.57 บาท

โดยงบประมาณที่เหลือเพียงพอกับงานที่เหลือ ความล่าช้า ปัญหาต่างๆ พร้อมกำชับให้บริษัทที่ปรึกษาให้วางมาตรการ กำกับ เพื่อเป็นการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง ทางกระทรวงฯ กำกับดูแลเรื่องงบประมาณให้ไปตามแผนงานและไม่ชักช้า