วากัฟแคร์ โดย มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม มอบถุงยังชีพและอาหารกล่อง ในพื้นที่ปัตตานี

ตามที่ผู้ให้บริจาคได้บริจาคเงิน โครงการวากัฟแคร์ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เพื่อแจกจ่ายอาหารกล่องและเฟสชิล แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงถุงยังชีพในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และกรุงเทพมหานคร

WAQAF CARE มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ร่วมกับ A-KHIDMAT ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด พร้อมด้วยแมสหน้ากากผ้า และสติกเกอร์ดุอาให้พ้นจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่เสี่ยง อำเภอทุ่งยางแดง ได้แก่ หมู่บ้านโตะชุด, ม.4 หมู่บ้าน มะนายง และ ม.5 น้ำดำ และอำเภอยะรัง ได้แก่ หมู่บ้านโสร่ง ในส่วนของถุงยังชีพ มีรายการดังนี้

  • ข้าวสาร 5 กิโล
  • อินตผาลัม 1 กล่อง
  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ซอง
  • ปลากระป๋อง 5 กระป๋อง
  • แมสผ้า
  • น้ำพริกกุ้งเสียบ
  • แผ่นดูอาร์ให้พ้นจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

สรุปการลงพื้นที่วันที่ 15 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย ซึ่งได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและศูนย์กักตัว และหมู่บ้านสโร่ง ม.3 ผู้ติดเชื้อได้รักษาหายหมดแล้ว เพียงแต่ว่าได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้านในขณะนี้

ส่วนวันที่ 16 เมษายน 2563 ทางทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อมอบข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง พร้อมกับดุอาอฺให้พ้นจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ณ บ้านบาซาเอ ซึ่งได้ประสานกับทาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

และในส่วนพื้นที่อื่นๆ จะมีการอัพเดทไปเรื่อยๆจนกว่าภารกิจของเราจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมด ขออัลลอฮทรงตอบแทนความดีงามแก่ผู้ให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ อามีน