อธิการฯ มฟน. ให้สัมภาษณ์งานเปิดตัวคู่มือเผชิญโรคระบาด COVID-19 ฉบับภาษามลายู อักษรรูมี ณ ประเทศมาเลเซีย ผ่าน Video Conference

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้สัมภาษณ์งานเปิดตัวหนังสือคู่มือเผชิญโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ฉบับภาษารูมี ณ ประเทศมาเลเซีย ผ่าน Video Conference

บรรยากาศทางฝั่งมาเลย์เซียในการเปิดตัวหนังสือ Panduan Menghadapi Penyakit Taun Koronavirus ของดร.อิสมาอีลลุตฟีผ่านการประชุมทางไกล ผู้สวมหมวกสีแดงคือ Dato’ Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri รัฐมนตรีกิจการศาสนาประจำสำนักนายกฯมาเลย์เซีย