ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารศูนย์อิสลามฯ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)

 วันที่  8  มิถุนายน 2563  องค์การบริหารตำบลบานา ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อิสลามฯ