เมื่อวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม และคณะ เดินทางไปรับมอบที่ดินวากัฟ จากพี่น้องชาว ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา สืบเนื่องจากพี่น้องได้วากัฟที่ …
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้สัมภาษณ์งานเปิดตัวหนังสือคู่มือเผชิญโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ฉบับภาษารูมี ณ ป …
อ่านต่อ

WAQAF Forum

WAQAF Care

WAQAF Cup

WAQAF Talk

WAQAF Festival

WAQAF Ramadan