เมื่อวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม และคณะ เดินทางไปรับมอบที่ดินวากัฟ จากพี่น้องชาว ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา สืบเนื่องจากพี่น้องได้วากัฟที่ดิน จำนวน 7 ไร่ ให้กับมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ซึ่งพี่น้องได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า “ที่ดินที่ต้องการจะวากัฟผืนนี้เป็นที่ดินที่รักที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด” ทั้งนี้ผู้บริจาคมีความศรัทธาในคำสอนอิสลาม ตามหลักการวากัฟ และได้มอบความไว้วางใจนี้แก่มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม จึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับมูลนิธิฯ ที่จะได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธาต่อไป ขออัลลอฮฺทรงตอบรับอามัลความดีที่ไม่สิ้นสุด แด่ครอบครัวผู้วากัฟและทรงโปรดประทานสวงสวรรค์เพื่อเป็นที่พักพิงอันนิรันดร์ด้วยเทอญ อามีน #วากัฟมะดีนะตุสสลาม
#วากัฟความดีที่ไม่สิ้นสุด
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้สัมภาษณ์งานเปิดตัวหนังสือคู่มือเผชิญโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ฉบับภาษารูมี ณ ประเทศมาเลเซีย ผ่าน Video Conference บรรยากาศทางฝั่งมาเลย์เซียในการเปิดตัวหนังสือ Panduan Menghadapi Penyakit Taun Koronavirus ของดร.อิสมาอีลลุตฟีผ่านการประชุมทางไกล ผู้สวมหมวกสีแดงคือ Dato’ Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri รัฐมนตรีกิจการศาสนาประจำสำนักนายกฯมาเลย์เซีย Download

WAQAF Forum

WAQAF Care

WAQAF Cup

WAQAF Talk

WAQAF Festival

WAQAF Ramadan