ความคืบหน้าศูนย์อิสลาม

โครงการศูนย์อิสลามฯ มะดีนะตุสสลาม ประชุมปรึกษาหารือสามฝ่ายจากไทย ซาอุฯ ตุรกี เพื่อสานต่อโครงการท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

ตามที่มูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้ดำเริ่มดำเนินการการออกแบบโ …

โครงการศูนย์อิสลามฯ มะดีนะตุสสลาม ประชุมปรึกษาหารือสามฝ่ายจากไทย ซาอุฯ ตุรกี เพื่อสานต่อโครงการท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 Read More »

จังหวัดปัตตานีประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์อิสลามฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 253 จังหวัดปัตตานี  ประชุมคณะกรรมการ …

จังหวัดปัตตานีประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์อิสลามฯ Read More »

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารศูนย์อิสลามฯ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)

 วันที่  8  มิถุนายน 2563  องค์การบริหารตำบลบานา ได้ออก …

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารศูนย์อิสลามฯ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) Read More »