ความคืบหน้าศูนย์อิสลาม

โครงการศูนย์อิสลามฯ มะดีนะตุสสลาม ประชุมปรึกษาหารือสามฝ่ายจากไทย ซาอุฯ ตุรกี เพื่อสานต่อโครงการท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

ตามที่มูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้ดำเริ่มดำเนินการการออกแบบโครงการศูนย์อิสลามฯแล้วนั้น ขณะนี้โครงการการออกแบบศูนย์อิสลามฯได้รับเอกสารอนุญาตการก่อสร้างในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ทางกระทรวงการคลังของรัฐบาลซาอุดิอารเบียซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของโครงการฯในขั้นตอนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. Mr.Fahad  Altamrah 2. Mr.Abdullah  Alsuweilem เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำงานจะเป็นระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เนต ทั้งนี้มูลนิธิมะดีนะตุสสลามในการกำกับของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ร่วมกับคณะทำงานชุดดังกล่าวจากกระทรวงการคลังของราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียและบริษัท Hassa ที่ปรึกษาผู้ออกแบบโครงการจากประเทศตุรกี ร่วมจัดประชุมทางไกล หัวข้อการดำเนินงานโครงการศูนย์อิสลามฯผ่านไปแล้วด้วยดี ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยคณะผู้บริหารโครงการฯได้ร่วมกันหาทางออกเพื่อสนับสนุนโครงการฯในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกปัจจุบัน ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาลซูอูดและรัฐบาลซาอุดิอารเบีย และขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีความพยายามทุ่มเทให้โครงการฯ สามารถผ่านพ้นบททดสอบในวิกฤติโลกครั้งนี้

จังหวัดปัตตานีประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์อิสลามฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 253 จังหวัดปัตตานี  ประชุมคณะกรรมการติดตามความหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์อิสลามกษัตริย์ซัลมานฯ โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าจังหวัดปัตตานี เป็นประธานที่ประชุม และประธานมูลนิธิมะดินะตุสลาม  ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดปัตตานี

การจัดกิจกรรมมัจลิสชูโกร์ Majlis Syukur WAQAF Ramadan 144 H.

วันที่ 10  มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บริเวณสถานที่จะก่อสร้างศูนย์อิสลาม กษัตริย์ซัลมานฯ มูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้จัดงานมัจลิสซูโกร์ เพื่อขอบคุณผู้ร่วมบริจาคช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441 โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายรุสดี เงาะ นายกองค์การบริหารตำบลบานา มาร่วมงาน มีผู้ร่วมงานประมาณ  200 คน

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารศูนย์อิสลามฯ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)

 วันที่  8  มิถุนายน 2563  องค์การบริหารตำบลบานา ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อิสลามฯ