ความคืบหน้าโรงพยาบาล

มูลนิธิฯประชุมร่วมกับบริษัท เคเทคฯ เพื่อติดตามงานก่อสร้าง รพ.เชคญาซิมฯ

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย คือม …

มูลนิธิฯประชุมร่วมกับบริษัท เคเทคฯ เพื่อติดตามงานก่อสร้าง รพ.เชคญาซิมฯ Read More »