ความคืบหน้าโรงพยาบาล

การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเชคญาซิมฯ กำลังดำเนินการ

ขณะนี้การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลฯ  กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคาร A, B และ C อย่างต่อเนื่อง มีคนงานทั้งหมดประมาณ 80 คน มีความคืบหน้าแล้ว 50 %

มูลนิธิฯ ประชุมร่วมกับกระทรวงศาสนาสมบัติฯ แห่งประเทศกาตาร์

วันที่ 8 กันยายน 2563 มีการประชุมทางไกล (Video conference) ระหว่างมูลนิธิมะดีนะตุสลาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลมูลนิธิมะดีนะตุสลาม และกระทรวงศาสนสมบัติแห่งประเทศกาตาร์ ประกอบด้วย Mr.Muhammad J Almannai หัวหน้าฝ่ายกิจการอิสลาม ของกระทรวงศาสนสมบัติ Eng Hassan Almarzoogi ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์ศานสมบัติ และEng Ashraf Khamis วิศวะกรและปริษัท บางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา นำโดย นายพงษ์ ศิริปะชะนะ ผลการประชุม คือ รับทราบความคืบหน้าในการก่อสร้าง มีความคืบหน้า 45 % ของงานที่จ้าง สรุปงบประมาณก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 94,982,352.00 บาท จ่ายแล้ว 37,122,268.43 บาทคงเหลือ 57,860,083.57 บาท โดยงบประมาณที่เหลือเพียงพอกับงานที่เหลือ ความล่าช้า …

มูลนิธิฯ ประชุมร่วมกับกระทรวงศาสนาสมบัติฯ แห่งประเทศกาตาร์ Read More »

มูลนิธิฯประชุมร่วมกับบริษัท เคเทคฯ เพื่อติดตามงานก่อสร้าง รพ.เชคญาซิมฯ

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย คือมูลนิธิมะดีนะตุสลาม  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลมูลนิธิมะดีนะตุสลาม  บริษัทบางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา นำโดย นายพงษ์ ศิริปะชะนะ ผู้จัดการโครงการ และบริษัทเคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายชัชชน กรรณสูต CEO เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง แก้ปัญหาล้าช้า มติที่ประชุม โดยบริษัทเคเทค ได้ยืนยันที่จะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา พร้อมได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบสัญญา โดยจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จ โดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พร้อมยินดีรับผิดชอบค่าปรับและจ้างบริษัทที่ปรึกษาตามสัญญา และได้ตกลงว่าหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินารตามข้อตกลงนี้ฝ่ายมูลนิธิฯ สามารถยกเลิกสัญญาได้เลย