โครงการศูนย์อิสลามฯ มะดีนะตุสสลาม ประชุมปรึกษาหารือสามฝ่ายจากไทย ซาอุฯ ตุรกี เพื่อสานต่อโครงการท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

ตามที่มูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้ดำเริ่มดำเนินการการออกแบบโครงการศูนย์อิสลามฯแล้วนั้น ขณะนี้โครงการการออกแบบศูนย์อิสลามฯได้รับเอกสารอนุญาตการก่อสร้างในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ทางกระทรวงการคลังของรัฐบาลซาอุดิอารเบียซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

โครงการได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของโครงการฯในขั้นตอนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1. Mr.Fahad  Altamrah
2. Mr.Abdullah  Alsuweilem
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำงานจะเป็นระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เนต

ทั้งนี้มูลนิธิมะดีนะตุสสลามในการกำกับของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ร่วมกับคณะทำงานชุดดังกล่าวจากกระทรวงการคลังของราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียและบริษัท Hassa ที่ปรึกษาผู้ออกแบบโครงการจากประเทศตุรกี

ร่วมจัดประชุมทางไกล หัวข้อการดำเนินงานโครงการศูนย์อิสลามฯผ่านไปแล้วด้วยดี ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยคณะผู้บริหารโครงการฯได้ร่วมกันหาทางออกเพื่อสนับสนุนโครงการฯในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกปัจจุบัน

ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาลซูอูดและรัฐบาลซาอุดิอารเบีย และขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีความพยายามทุ่มเทให้โครงการฯ สามารถผ่านพ้นบททดสอบในวิกฤติโลกครั้งนี้