ช่องทางบริจาควากัฟ

ร่วมวากัฟ ได้ทางบัญชีธนาคารและสหกรณ์ ดังนี้​

103-1-22533-1

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | บัญชี MADINATUSSALAM ปัตตานี

907-0-64369-3

ธนาคารกรุงไทย | บัญชี MADINATUSSALAM ปัตตานี

121-02-06873-5

สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด | บัญชี madinatussalam foundation (wakaf)

001-02-01274-8

สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด | บัญชี madinatussalam foundation (wakaf)