ความเป็นมา

โครงการปัตตานีจายา ริเริ่มแนวคิดเพื่อขยายกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีบริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด และ มูลนิธิมะดีนะตุสลาม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการนี้

Show More

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ เป็นโครงการถูกริเริ่มขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน

Show More

WAQAF

วะกัฟ หมายถึง การบริจาค ทรัพย์สินที่ให้ประโยชน์ ในรูปแบบการคงไว้ซึ่งสภาพดั่งเดิมของทรัพย์สินนั้น และใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือรายได้ที่ได้จากทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ

Show More