โครงการบ้านวากัฟ

มูลนิธิมะดีนะตุสลามและมหาวิทยาลัยฟาฎอนี  ได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศคูเวต จำนวน 7,000,000.00 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านวากัฟ จำนวน 10 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย    ยูนิตละประมาณ 800 ตรม.

 มูลนิธิฯ ได้จ้างบริษัท ปัตตานี จายา คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด เป็นผู้รับเหมา เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 10 เดือน ได้ทำพิธีวางรากฐาน วันที่ 9 มกราคม 2562 ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ความคืบหน้าจนถึงงวดที่ 2 คือ งานหล่อคอนกรีตฐานราก หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 1 หล่อคอนกรีตเสา คสล.ชั้น 1 แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดทุกประการ

ขณะนี้การก่อสร้างได้ยุติชั่วคราวเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน