Uncategorized

การระดมเงินวากัฟ

วะกัฟ หมายถึง เศาะดาเกาะฮฺ (การบริจาค) ทรัพย์สินที่ให้ประโยชน์ ในรูปแบบการคงไว้ซึ่งสภาพดั่งเดิมของทรัพย์สินนั้น และใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือรายได้ที่ได้จากทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ จากแนวคิดในการที่จะสร้างความมั่นคงของโครงการในระยะยาวนั้น จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนวากัฟให้การสนับสนุน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการระดมเงินวากัฟพร้อมๆ กับเริ่มต้นโครงการ           ความคืบหน้าในปัจจุบันได้มีการรณรงค์เพิ่มเติม โดยเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นกับโครงการเป็นประการสำคัญ ซึ่งได้ให้บุคลากรที่เป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในเรื่องการตลาดและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ           – ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆมากขึ้นทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น facebook line  call center จดหมาย และการ์ดในโอกาสต่างๆ เป็นต้น           – มีการพัฒนาเปิดเว็บไซต์การบริหารจัดการเงินวากัฟชื่อเว็ป www.madinahalsalam.com/waqaf           – มีการกำหนดตำแหน่งพื้นที่ทำการวากัฟที่ชัดเจน โดยระยะที่ 1 คือ บริเวณอิสลามิกเซนเตอร์ จำนวน 30 ไร่ เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ระยะที่ 2 พื้นที่ที่ถนนทางเข้าอิสลามมิกเซนเตอร์ จำนวนประมาณ 10 ไร่ และพื้นที่รอบอิสลามมิกเซนเตอร์ จำนวน 10  ไร่

วากัฟแคร์ โดย มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม มอบถุงยังชีพและอาหารกล่อง ในพื้นที่ปัตตานี

ตามที่ผู้ให้บริจาคได้บริจาคเงิน โครงการวากัฟแคร์ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เพื่อแจกจ่ายอาหารกล่องและเฟสชิล แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงถุงยังชีพในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และกรุงเทพมหานคร WAQAF CARE มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ร่วมกับ A-KHIDMAT ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด พร้อมด้วยแมสหน้ากากผ้า และสติกเกอร์ดุอาให้พ้นจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่เสี่ยง อำเภอทุ่งยางแดง ได้แก่ หมู่บ้านโตะชุด, ม.4 หมู่บ้าน มะนายง และ ม.5 น้ำดำ และอำเภอยะรัง ได้แก่ หมู่บ้านโสร่ง ในส่วนของถุงยังชีพ มีรายการดังนี้ ข้าวสาร 5 กิโล อินตผาลัม 1 กล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ซอง ปลากระป๋อง 5 กระป๋อง แมสผ้า น้ำพริกกุ้งเสียบ …

วากัฟแคร์ โดย มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม มอบถุงยังชีพและอาหารกล่อง ในพื้นที่ปัตตานี Read More »

วากัฟแคร์ โดย มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม มอบหน้ากาก Face Shield นราธิวาส

ตามที่ผู้ให้บริจาคได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ Face Shield เพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ทีมงานได้ลงไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ในจังหวัด นราธิวาส เป็นจำนวน 100 ชุด และอีก 200 ชุด จะแจกจ่ายไปยังพื้นที่ ปัตตานีและยะลา วันนี้ วันที่15 เมษายน 2563 วากัฟแคร์ โดย มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม มอบหน้ากาก Face Shield แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ชิ้น เพื่อส่งมอบแด่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านควบคุมทางหลวง และด่านคัดกรองในหมู่บ้าน ทั้งนี้ โดยมี A-KHIDMAT (อาสาสมัครอัสสลาม) ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อแจก Face Shield ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ จุดคัดครองอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จุดคัดกรองโคกมะเฟือง ตำบลไพรวัล อำเภอตากใบ …

วากัฟแคร์ โดย มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม มอบหน้ากาก Face Shield นราธิวาส Read More »